Solceller på papptak

Infästning av solceller på papptak kräver speciella tekniker för att undvika skador på takmaterialet. På Nya Energihem använder vi genomtänkta fästsystem som är designade för att vara både säkra och effektiva utan att kompromissa med takets integritet. Dessa system tillåter en skonsam men stabil montering som minimerar risken för läckage.

Hur påverkar takets lutning installationen av solceller?

På låglutande papptak är det extra viktigt att noggrant planera layouten av solcellspanelerna för att maximera solinstrålningen och minimera risken för vattenansamlingar runt panelerna. Vårt team hos Nya Energihem är skickligt i att utvärdera och implementera den bästa designen baserat på takets specifika lutning.

Vilka infästningssystem rekommenderas för papptak?

För papptak rekommenderar vi användning av ballastsystem eller mekaniska fästen som inte penetrerar takytan. Dessa system är utformade för att fördela vikten jämnt över takytan och säkerställa att installationen är hållbar utan att orsaka skador.

Vilka risker finns med att installera solceller?

Huvudrisken vid installation på papptak är potentiella vattenläckage. För att motverka detta ser vi till att alla våra infästningssystem är testade för vattentäthet och att installationen utförs av certifierade installatörer som följer stränga kvalitetsstandarder.

Hur underhålls solceller på papptak?

Underhåll av solceller på papptak innebär regelbunden inspektion av fästpunkterna och själva panelerna för att säkerställa att inga läckor eller andra skador uppstått. Det är också viktigt att hålla ytan runt solcellerna fri från debris som kan ackumulera och orsaka problem.

Vad är kostnaden för att installera solceller på papptak?

Kostnaden för att installera solceller på papptak kan variera beroende på takets storlek och den valda infästningstekniken. Generellt sett kan kostnaden vara något högre än för installation på andra taktyper på grund av behovet av specialiserade fästsystem och den extra omsorg som krävs under installationen.

Behövs det några speciella tillstånd eller godkännanden för att installera solceller på papptak?

Ja, det kan krävas särskilda tillstånd beroende på lokal bygglagstiftning. Vi på Nya Energihem hjälper våra kunder genom hela processen för att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och godkännanden är på plats innan installationen påbörjas.

Hos Nya Energihem är vi stolta över att kunna erbjuda solida och hållbara lösningar för solceller på papptak, med särskild uppmärksamhet på både funktionalitet och estetik. Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Grönt avdrag 2023

20% Avdrag?

Psst.. Visste du att du kan få avdrag med (upp till 50 000 kronor) (Mer exakt 19,40%) per person i hushållet när du köper solceller? Vill du veta ju mycket just du kan få i skatteavdrag?

Klicka på boka konsultation för att ta reda på mer.