Fönster

Vi erbjuder en helhetslösning för fönsterbyte som är både enkel, trygg och estetiskt tilltalande. Vi tar hand om hela processen, från måttagning till färdigt montage, så att du kan känna dig lugn och säker. Våra fönster tillverkas av certifierat virke och har högsta kvalitet. Vi har designat och utformat våra produkter för att passa nordisk arkitektur och för att uppfylla alla klimat- och miljökrav. Dessa egenskaper är några av de faktorer som har bidragit till att vi är en av Sveriges ledande fönsterbytare.

INSTALLERA FÖNSTER MED OSS

Det finns flera fördelar med att uppgradera till nya fönster, såsom förbättrad energieffektivitet, ljudisolering och en tystare inomhusmiljö. Genom att välja högkvalitativa fönster med en aluminiumklädd konstruktion utvändigt kan man i princip undvika underhållskostnader, då endast de yttre glasen behöver putsas. Dessutom kan sådana fönster ibland erbjuda en ökad säkerhet mot inbrott.

PVC Slim

3-glas och 2-glas.

Antal Glas: 2 samt 3 glas
U-Värde: 0,85
Färg: Vit

Trä Alu Polnorwood

3-glas med trä invändigt och aluminium utvändigt.

Antal Glas: 3
U-Värde: 1,2
Färg: Vit

PVC Stabil

3-glas och 2-glas med branschens största glasyta.

Antal Glas: 2 sant 3 glas
U-Värde: 0,89
Färg: Vit

PVC Balkongdörr

Sidohängda enkel- eller dubbeldörrar välj mellan inåt och utåt. Skjutdörrar i flera sektioner, skjutbara och låsbara.

Tillbehör

Skräddarsy ditt fönster med allt från: spröjs och stolpar, foder, glas, fönsterkarm, mörkläggningsgardin, spotlights, insektsnät och färg.

FAQ - FÖNSTER

Genom att byta ut dina gamla fönster till moderna med lång hållbarhet och avancerade funktioner kan du uppnå många fördelar. Du kan förbättra inomhusklimatet för hela familjen, sänka kostnaderna för uppvärmning och kylning samt öka värdet på din bostad. Dessutom ger det en estetiskt tilltalande uppdatering av ditt hus. 

Vi på Nya Energihem Norden pratar vi om nio starka fördelar: 


1. Energibesparing 
2. Högre värdering 
3. Enklare rengöring
4. I princip underhållsfritt 
5. Bättre ljudisolering
6. Ökad värmekomfort
7. Estetiskt tilltalande
8. Inbrotts-säkrare
9. Bättre mörkläggning

Det finns flera fördelar med att byta fönster. Utöver att nya fönster minskar energiförbrukningen vilket ger lägre energikostnader, så kan de även förbättra ditt inomhusklimat. Genom att använda spaltventiler på de nya fönstren kan du reglera tillluftsbefovet genom att övervaka luftfuktigheten i rummet, vilket resulterar i en jämn och bekväm inomhusmiljö. Det är skillnad på drag och ventilation. Modernare konstruktioner har oftast tjockare glastjocklek som ger bättre ljudisolering redan från start. Detta kan påverkas vid val av glas typ.

I allmänhet har treglasfönster bättre isoleringsegenskaper än tvåglasfönster. Med den moderna tekniken av s.k. lågemissionsglas och gas mellan rutorna, istället för luft, kan dock välisolerande tvåglasfönster tillverkas idag. Ibland kan det vara fördelaktigt att använda tvåglasfönster eftersom det ger en lättare konstruktion och möjliggör en smalare ramprofil som i sin tur ger ett större ljusinsläpp. Till exempel så har 2-glas PVC fönster liknande u-värden som 3-glas trä fönster. Detta beror på bättre isolering i karm och båge. Vi är tillgängliga för att ge råd om vilket alternativ som bäst passar dina specifika behov.

Det är fullt möjligt att genomföra fönsterbyten året runt. Eftersom varje fönster byts ut separat innebär det endast ett öppet hål i väggen vid varje tillfälle. Själva fönsterbytet tar normalt sett inte mer än tio minuter och det finns därmed inga hinder för att genomföra en fönsterinstallation även under ogynnsamma väderförhållanden.

Kondens på insidan av fönstren uppstår när varm och fuktig rumsluft kyler ned vid den kalla glasytan och avsätter fukt i form av imma eller vattendroppar på glaset. Det kondenserar alltid på en kall yta och otillräcklig eller bristande ventilation i kombination med dåligt isolerade glas är ofta en orsak till kondens på glasets insida. Djupa fönsternischer och fönsterbänkar, samt tunga gardin arrangemang kan också hindra att värmen från radiatorer strömmar upp och värmer glasytan.. För att minimera risken för kondens bör man höja rumstemperaturen, säkerställa tillräcklig ventilation och se till att luften kan cirkulera nära fönstren alternativt byta till moderna fönster.

På mycket välisolerade fönster kan kondens ibland bildas på utsidan av det yttre glaset. Denna kondens är inte ett tecken på något fel i fönstret, utan snarare en indikation på att det isolerar effektivt. Utvändig kondensbildning kan uppstå om fönstret är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden, till exempel utan skyddande buskar eller träd framför, utan takutsprång eller om det är placerat långt ut på fasaden, eller i ett område där luftfuktigheten är hög. Kondens tenderar att bildas under natten och försvinner normalt under morgontimmarna..

 

Beroende på olika omständigheter behöver fönster bytas ut med jämna mellanrum. Vanligtvis behöver träfönster bytas ut cirka vart 30:e år, om du underhåller fönstret regelbundet, medan PVC eller träfönster med aluminiumbeklädnad på utsidan kan de hålla i upp till 50 år. För att förlänga livslängden på träfönster bör de målas och underhållas med sjuårsintervaller. Faktorer som klimat, byggnadens läge och föroreningar i luften kan också påverka hur länge fönstren håller.

Många byter även fönster av andra anledningar så som bättre inomhusmiljö när det gäller buller och ventilation, förenklad rengöring eller att de vill få mer energieffektiva fönster.

Träfönster antänder vid lägre temperaturer än PVC-fönster, medan plastfönster är självslocknande och har en högre brandresistens. Brand i PVC-fönster kan frigöra väteklorid, en gas som vid låga koncentrationer kan orsaka irritation och fungera som en slags brandvarnare.

Kontakta kundservice så kopplar dom dig vidare till en säljare. Processen därefter brukar se ut ungefär så här.
1. Säljaren besöker er i hemmet för att göra en behovsanalys och presentera pris och lösning.
2. När ni är överens med säljaren kommer en projektör att kontakta er för att boka tid. Vid projektörens besök bestäms lösningen in i minsta detalj.
3. Allt material som behövs för bytet beställs.
4. Material levereras till ert hus.
5. Fönsteransvarig kontaktar er för att boka montage.
6. Efter slutfört montage gör montörer en Egen Kontroll som dom går igenom med er.