Skillnad på solceller och solpaneler

Vad är det för skillnad på Solceller och solpaneler?

Solceller och solpaneler används ofta synonymt, men det finns en viss skillnad. En solcell är den minsta enheten i en solenergianläggning och omvandlar direkt solljus till elektricitet. En solpanel är en sammansättning av flera solceller som tillsammans bildar en större enhet, vanligen monterad i en ram.

I praktiken är det solpaneler som installeras på tak eller mark, och de innehåller allt som behövs för att effektivt producera el från solljus: solceller, kablar, kopplingar och en stabil ram.

Vad är det för skillnad på solceller och solpaneler?

Solceller är de minsta enheterna i en solenergianläggning. De är små, halvledande kiselplattor som omvandlar solljus till elektricitet genom att absorbera fotoner och generera elektronflöde.

Solpaneler är sammansättningar av flera solceller. De bildar en större enhet som innehåller allt som behövs för att producera el från solljus: solceller, kablar, kopplingar och en ram.

Båda termerna används ofta för att beskriva system för solelproduktion, och det är inte alltid felaktigt att använda dem synonymt. Men i strikt teknisk mening är en solpanel en sammansättning av solceller och andra komponenter som tillsammans skapar en funktionell enhet.

Här är några andra relevanta termer:

Solenergianläggning: En komplett anläggning för elproduktion från solenergi, inklusive solpaneler, växelriktare, kablar och elinstallationer.

Växelriktare: En enhet som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström som kan användas i elnätet.

Oavsett om du kallar dem solceller eller solpaneler, kan de vara en bra investering för att sänka dina elkostnader, bli mer självständig i din energiförsörjning och bidra till en mer hållbar framtid.

Kontakta oss idag för att få offert på en solenergianläggning!

Grönt avdrag 2023

20% Avdrag?

Psst.. Visste du att du kan få avdrag med (upp till 50 000 kronor) (Mer exakt 19,40%) per person i hushållet när du köper solceller? Vill du veta ju mycket just du kan få i skatteavdrag?

Klicka på boka konsultation för att ta reda på mer.